Brake

Hvem er vi og hva gjør vi

Brakebeinerene er en løs og uformell sammenslutning av O-løpere av begge kjønn over 40 år, med formål å lage og delta i orienteringsløp spesielt for veteraner. Vi har hvert år et vårløp og et høstløp.

Brakebeinerkomiteén står for den praktiske gjennomføringen av arrangementene, med hjelp av løypeleggere fra de lokale idrettslagenes orienteringsgrupper. Vi sender ut innbydelse i forkant av hvert arrangement til alle som har registrert seg i vårt arkiv. Distribusjon skjer via e-mail eller post. Medlemsskapet er gratis og uforpliktende.

Brakebeinerkomiteen

Brakebeinerkomiteén består av følgende medlemmer (fra venstre mot høyre): Einar Nordås - Fana, Hege Fjellbirkeland - Gular, Astrid Ormberg - Fana IL, Jakob Nygaard - TIF Viking, Svein Haukaas - Årstad IL, Berit Hegdal - Bergens TF, Arne Bendixen - TIF Viking og Gunnar Knudsen - TIF Viking. Jakob og Svein trakk seg tilbake i 2019 etter lang og tro tjeneste.

I tillegg til å stå for organiseringen av vår- og høstløp, støtter Brakebeinerkomitéen orienteringssporten i Hordaland generelt. Når økonomien tillater det, bevilger vi kr 5000 i tilskudd til o-kretsen med formålet ”treningssamlinger for yngre løpere”.