Brake

Premiering

Brakekruset

Ved VÅRENS BRAKEBEINERLØP deles det ut brakebeinerkrus til de beste i hver klasse, ett krus pr. påbegynte 3.-del av antall deltagere i klassen.

I tillegg deler vi ut brakebeinerkrus som premiering for deltagelse i vårløpene. Hver gang du starter, får du 1 krus-poeng. Når du har samlet deg 3 kruspoeng får du et deltagerkrus. Fra og med 75-årsklassen teller hver start 1,5 kruspoeng. Dersom du har kruspoeng fra før (ett eller to) når du når 75-årsklassen, vil du få deltagerkruset etter første start i 75-årsklassen. Dersom du mottar en kruspremie i din klasse, nullstilles kruspoengene dine.

Hvis kartotekfører ikke har fått meg seg alle løpene dine og du føler deg forbigått i utdelingen, så vennligst ta kontakt, så vi kan få oppklart eventuelle feiføringer i arkivet.

Braketten

Ved HØSTENS BRAKEBEINERLØP deler vi ut braketter med inngravert årstall til de beste i hver klasse, også her en premie pr. påbegynte 3.-del av antall deltagere i klassen. Disse har i alle år blitt skåret til og bearbeidet av Rolf Lambach, tidligere komitemedlem. Nå er det Astrid Ormberg som har overtatt denne jobben.

Stokkene

Ved dette arrangementet har vi også utdeling av vårt spesielle hederstegn; BRAKEBEINERSTOKKEN. Denne gies hver høst til spesielt verdige personer som må ha fylt 50 år og som må være forhåndspåmeldt til høstløpet. Denne utmerkelsen kan bare mottaes en gang. Disse trofeene produseres av komite-medlemmene Svein og Jacob. De er også ute i skogen og samler emner til de flotte premiene.

Det er tre løyper å velge mellom. Målet vårt er å ha "snille" løyper, slik at alle har krefter igjen til sosialt samvær med kaffe og kaker etter endt konkurranse.

Alle kan løpe så langt de ønsker ved å delta i en ”yngre” årsklasse, eller de kan løpe kortere løype ved å starte i "Herrer Trim mellom" (HT2), "Herrer Trim kort" (HT) eller ”Damer Trim kort” (DT).

LØYPER/KLASSER:

  1. Lang (3 km) H40, H45, H50, H55
  2. Mellom (2,5 km) H60, H65, H70, HT2, D40, D45, D50, D55, D60
  3. Kort (2 km) H75, H80, H85, HT, D65, D70, D75, D80, ,D85, DT