Brakebeinerløpet vår 2011

Brakebeinerkomitèen.

06/06/11


Strekktider per klasse

D40
D45
D55
D60
D65
D70
D75
DT
H3T
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
HT3

06/06/11 22:05:42 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: VIKING