Brake

Brakebeinernes historie

O-veteranene her i kretsen har lang tradisjon med egne løp. Våren 1962 ble det første veteranløpet terminfestet, og det ble gjentatt i årene fremover - med noe vekslende deltakelse. Men utover på 1970-tallet økte interessen blant ”eldre” løpere, og etter henvendelser fra ”Skogkarenes Klubb” i Stor-Oslo O-krets ble det på veteranløpet i 1974 diskutert eventuell stifting av en tilsvarende klubb her i kretsen. Det ble oppnevnt et utvalg som skulle vurdere dette nærmere, samt andre aktuelle temaer. Den 14. april 1975 ble det innkalt til et allmøte, se innkalling her.

På møtet var det liten stemning for å danne noen ”skogkar-klubb” etter som kvinner ikke kunne bli medlem. Det ble videre diskutert å finne et passende navn på interessegruppen vår, og ordet Brakebeinerne ”bare datt ut av munnen min” sier opphavsmannen, Rolf Lambach. Forslaget fikk full oppslutning. Løperne følte at de hadde fått en meget treffende navn på ”klanen” de tilhørte, på de som hadde glede av å slite seg gjennom myr og brake for å finne noen usle postskjermer (eller to vinkelrettstående o-flagg som løperne før omkring 1970 var vant med).

Ellers anbefalte møtet å arrangere et høstløp etter modell fra 1930-årene, noe som også ble gjennomført en del år. Det ble kalt Brakebeinerløpet, mens vårløpet ble hetende Veteranløpet.

Håkon Bertelsen og Rolf Lambach

Håkon Bertelsen og Rolf Lambach.

Jan,Thor Ditlef Helland og Jørgen

Jan Johannesen,Thor Ditlef Helland og Jørgen Jørgensen.

Den første Brakebeinerkomitéen besto av Håkon Bertelsen, Årstad, Aage Hadler sr, BT, Per Martens, Bergens Skilag, Mikal Dyngeland og Nils Nilsen, Fana. Etter hvert kom følgende med for kortere eller eller lengre tid: Mons Hegdal, Årstad, Rolf Lambach og Ruth Nilsen, Fana, Einar Sjødin, Gular og Einar Sveaas, BT.

Stokkeutdeling på 80-tallet

Stokkeutdeling på 80-tallet.

På slutten av 1970-tallet og utover i det neste tiåret ble Brakebeinerløpet etterfulgt av fest i Fanahytten, med utdeling av hedersprisen ”Brakebeinerstokken”. Den første tiden var det Nils Nilsen som laget stokkene, og sto selv for utdelingen som glitrende seremonimester.

Fra omkring 1980 ble det også delt ut premier av brake, de første par årene kalt ”Trofé brakerot” og fra 1985 ”Braketten” som i dag. Fra starten av og frem til omkring 2005 hadde Rolf Lambach ansvaret for å lage disse premiene, og mesteparten av tiden sto han også for stokkeproduksjonen! I mer en 20 år utmerket også Håkon Bertelsen seg som medlem av komitéen.

Einar Sjødin, Svein Haukås, Johan Lie og Rolf Lambach

Einar Sjødin, Svein Haukås, Johan Lie og Rolf Lambach er ute og samler brake-emner.

Det ble et oppsving i deltakelsen på Brakebeinerløpet i 1990 da o-kretsen rundet 50 år, og stokkeutdelingen til hele 10 kandidater foregikk på jubileumsfesten i Grands Selskapslokaler.

Noen år omkring 1990 ble Brakebeinerfesten holdt i Skytterhuset på Totland, med bespisning, dans og selvsagt utdeling av stokker, et arrangement som også omfattet ledsagere.

Lenge foregikk begge løpene på lørdager, men i 2001 ble vårløpet lagt til mandager, og det førte til noe økt deltakelse. Fra 2014 er arrangementene kalt ”Brakebeinerløpet Vår” og ”Brakebeinerløpet Høst”.

I et par tiår var Einar Sjødin leder for komitéen, men valgte å kalle seg ”kartotekfører”. Han utførte et stort arbeid for Brakebeinerne.

Det siste tiåret har arbeidet med stokker og braketter i hovedsak blitt utført av de nåværende medlemmer av komitéen. For å kunne gjennomføre arrangementene på en god måte har vi i mange år fått uvurderlig hjelp fra en rekke tidligere aktive.

24.02.2017 Svein Haukaas